Vergoedingen & Tarieven

Iedereen heeft recht op twee paar kousen per twaalf maanden. Vergoeding van steunkousen valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen, indien noodzakelijk, recht heeft op twee paar steunkousen per twaalf maanden en deze ook vergoed krijgt. Let wel op, wanneer het eigen risico nog niet of niet geheel op is zult u een rekening ontvangen van uw zorgverzekering.

Nadat u het eerste paar heeft ontvangen dient u deze 6 weken te dragen. Heeft u geen klachten kan een identiek tweede paar worden besteld. Zijn er toch nog wat aanpassingen nodig, dan kan dat uiteraard ook en zullen deze aanpassingen in het tweede paar verwerkt worden.

Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt er tevens één aantrekhulpmiddel per 24 maanden vergoed.

Wij bestellen de kousen onder de parapluconstructie van Fysiotek B.V. wat inhoud dat Fysiotek de declaratie indient bij uw zorgverzekeraar en niet wij als Health & Sports. Mocht u dus vragen hebben over ons contract en of u de kousen wel of niet vergoed krijgt dient u de naam van Fysiotek te noemen om de juiste informatie te verkrijgen.