Wie kan terecht bij een kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie, die zich richt op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 

Aandoeningen of problemen die behandeld kunnen worden zijn:

Baby en peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Een voorkeurshouding met/zonder afplatting van het hoofd
 • Een billenschuiver
 • Een te vroeg geboren kind
 • Een kind met een speciale aandoening of syndroom

Het jonge en oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • ADHD en/of autisme
 • Hersenletsel
 • Sensomotorische problemen
 • Bewegingsangst
 • Een afwijkend looppatroon
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen (scoliose, klompvoet)
 • Houdingsproblemen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Conditieproblemen

Wanneer een kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut uw kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van uw kind te krijgen.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap.

Kinderfysio_02

GRAAG MEER INFORMATIE OF EEN PERSOONLIJKE ANALYSE?

Stel hiernaast direct een vraag of vul ons uitgebreidere contactformulier in om met ons in contact te komen. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken op 046 457 00 60

* Verplichte velden